O Federacji > Władze Federacji  
 
Władze Federacji
Zarząd
1. Andrzej Walczak - Prezes
2. Przemysław Cygler - Wiceprezes
3. Stanisław Arczyński - Sekretarz
4. Stanisław Rosiński - Skarbnik
5. Kazimierz Kocik
6. Jerzy Maciek
7. Darius Stępień
8. Marek Truchan
Komisja Rewizyjna
1. Waldemar Taboła - Przewodniczący
2. Sławomir Smętek - Członek
3. Barbara Piwowarska-Bugała - Członek